Tilbud og Nyt fra andre klubber

Klubben modtager løbende nyheder, invitationer osv. omkring matcher, arrangementer og lignende. Det er umuligt at formidle det hele via opslagstavle osv. i klubhuset.

Vi forsøger derfor ad denne vej at give så mange af informationerne videre, og du må derfor selv forsøge at holde dig ajour.