Vælg en side

Udvalg i LGK

Amatør/Ordens-/Regel og Handicap Udvalg

Palle A Christensen – Formand –  tlf. 40 11 26 65 – mail: palleachristensen@gmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

Per Olsen – tlf. 24 69 64 62 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Jens Erik Kristensen – tlf. 29 62 34 97 – mail pivk@mail.dk

 

Du kan se udvalgets opgaver her

Baneservice udvalg

Erik Heilemann Jensen, Formand – tlf. 21 79 99 93 – mail: e.heilemann@jensen.mail.dk

Per Gjessing – tlf. 20 92 16 62 – mail. gjessing@dadlnet.dk

Palle A Christensen – tlf. 40 11 26 65 – mail palleachristensen@gmail.com

Solveig Hosbond – tlf. 23 63 58 15 – mail solveighosbond@gmail.com

Henrik Madsen – tlf. 22  85 20 05 – mail: henrik9670@gmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

 

Baneservice vagter 2022 – Du kan se deltagere og vagtplan her

Du kan læse udvalgets opgaver og beføjelser her

Baneudvalg

Jens Rønberg Christensen, formand tlf. 21215815 mail.: jcrc@mail.dk

Preben Eskildsen, bestyrelsens repræsentant tlf. 25 69 23 37 mail.: rugmarken33@stofanet.dk

Kristian Peter Johansen tlf. 20231036 mail.: kpjohans@hotmail.com

Palle A. Christensen tlf. 40 11 26 65 mail.: palleachristensen@gmail.com

Mogens Christiansen tlf. 23305824 mail.: Greenkeeper@logstorgolfklub.dk 

 

Baneudvalgets opgaver ser her

Opgaver Greenkeeper se her

Opgaver mandagsholdet se her

Referat fra Baneudvalgsmøder.

17.10.2022 her         12.9.2022 her

08.08.2022 her         27.4.2022 her           23.3.2022 her           17.2.2022 her          

 

Begynderudvalg

John Jørgensen, formand tlf. 22 25 27 42 mail.:dojo@stofanet.dk 

Per Søborg, tlf. 21 34 61 41 mail.: ps_soborg@stofanet.dk

Jan K. Larsen tlf. 40 46 84 91 mail.: Kronborg.jan@live.dk

Per Olsen, tlf. 24 69 64 62  mail.: info@logstorgolfklub.dk

Jens Erik Kristensen tlf. 29 62 34 97 mail.: pivk@mail.dk

Bente Jespersen tlf. 22 91 37 68   mail.: benteholmjespersen@gmail.com

Mogens Holm Jespersen tlf. 40 62 19 03  mail.: holmjesperen@hotmail.com

 

Begynderudvalgets opgaver/ansvar kan læses her 

Funktionsbeskrivelse for Mentor i Begynderudvalget kan læses her

Begynder – Golfskole forløb m.m. kan læses  her

 

Junior- Ungdoms udvalg i Løgstør Golfklub.

Per Gjessing – formand –  tlf. 20 92 16 62 – mail gjessing@dadlnet.dk

Henrik Madsen.: Tlf. 2285 2005 – mail henrik9670@gmail.com  

Jens Erik Kristensen – Tlf. 29623497 – mail pivk@mail.dk

Michael Bagge – Tlf. 2553 0508 – mail michael.bagge@yahoo.dk

Pro Træner Allan Høgh.: Tlf. 4052 2768 – mail pro@aarsgolfklub.dk

Klub træner Michael Bagge.: – tlf. 2553 0508 – mail michael.bagge@yahoo.dk 

 

Ansvar og opgaver for Juniorudvalg: se her

 

Kontorhold – Løgstør Golfklub.

Bente Jespersen – formand –  tlf. 22 91 37 68 mail: benteholmjespersen@gmail.com

Erik Heilemann Jensen – tlf. 21 79 99 93 – mail: e.heilemann@jensen.mail.dk

Per Gjessing – tlf. 20 92 16 62 – mail.: gjessing@dadlnet.dk

Øvrige deltagere se Vagtplan for kontorhold: Her

Beskrivelse af kontorhold:   se her

Beskrivelse af opgaver for kontorhold: se her

 

Match og Turnerings udvalg.

Bente Holm Jespersen – Formand – tlf. 22 91 37 68 – mail.: Benteholmjespersen@gmail.com

Søren Ahlburg – tlf. 28582239 – mail sahalburg@gmail.com

Henrik Madsen – tlf. 22 85 20 05 – mail henrik9670@gmail.com

Mogens Christiansen – tlf. 23 30 58 24 – mail mogenssc@gmail.com

Bent Mortensen – tlf. 25 32 59 53 – mail bglj@mail.dk

Erik Heilemann Jensen – tlf. 21 79 99 93 – mail e.heilemann@jensen.mail.dk

Per Gjessing- tlf. 20 92 16 62 – mail.: gjessing@dadlnet.dk

Per Olsen (repræsentant fra sponsor udvalg) tlf. 24 69 64 62, mail: info@logstorgolfklub.dk

 

Ansvar og arbejdsopgaver for matchudvalget: Kan du læse her

 

Rekrutteringsudvalg – Nye medlemmer udvalg

Udvalget er i øjeblikke ikke aktiv, der søges hjælpere som vil tage sig af udvalgets opgaver.
Så er du klar på at løse opgaven, så kontakt Per Olsen på 24696462

Måske kan du få følgende til at hjælpe med opgaverne:

Christian Olsen - Tlf. 27 50 10 00. e-mail: cro@post18.tele.dk
John Jørgensen - Tlf. 22 25 27 42, mail: Dojo@stofanet.dk

Rasmus Strange – Tlf. 21 60 40 12, e-mail: rasmus_n_strange@hotmail.com

Frederik Randers, Tlf. 26 34 34 70, e-mail: frederikranders@gmotmail.com
Jacob Drejø – Tlf. 42 34 44 12, e-mail:jacobdreioe@outlook.com

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Sponsor udvalg

Per Olsen – formand –  tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Benny Christensen – tlf. 3035 3022 – mail: bclis@os.dk

Per Gjessing – tlf. 20 92 16 62 – mail: gjessing@dadlnet.dk

Bente Holm Jespersen tlf. 22 91 37 68 mail: benteholmjespersen@gmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

Mogens Holm Jespersen – tlf. 40 62 19 03 – mail: holmjespersen@hotmail.com 

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Koordineringsudvalg

Per Olsen – formand – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Bente Jespersen tlf. 22 91 37 68 mail: benteholmjespersen@gmail.com

Palle A. Christesen – tlf. 40 11 26 65 -mail: palleachristensen@gmail.com

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Markedsføringsudvalg

Per Gjessing - formand - tlf. 20 92 16 62 - Mail.: gjessing@dadlnet.dk
Per Olsen – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk Bente Jespersen tlf. 22 91 37 68 mail: benteholmjespersen@gmail.com

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

IT udvalg

Erik Heilemann Jensen –  Formand – tlf. 21 79 99 93 – mail e.heilemann@jensen.mail.dk

Per Olsen – Tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Bente Jespersen tlf. 22 91 37 68 mail: benteholmjespersen@gmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Sportsudvalg – Regionsgolf – Limfjordsgolf

Per Gjessing – formand – tlf. 20 92 16 62 – mail.: gjessing@dadlnet.dk

Per Olsen – tlf. 24 69 64 62 – Mail.: info@logstorgoflklub.dk

Ansvar for Regionsgolf.: Karina Christensen tlf. 30 12 094 29 – mail.: kcbogfoering@gmail.com

 

Ansvar for Limfjordsgolf.:

Koordinator Svend tlf. 40 51 52 13 Mail.: svendsdahl@gmail.com

Turneringsudvalg Kjeld Sørensen tlf. 2174 7775   Mail.: Kjeld.sorensen.logstor@gmail.com

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Arrangement- og Festudvalg

Palle A Christensen - tlf. 40 11 26 65 - mail: palleachristensen@gmail.com
Solveig Hosbond - tlf. 23 63 58 15 - mail.: solveighosbond@gmail.com
Benny Christensen – tlf. 3035 3022 – mail: bclis@os.dk
Erik Heilemann Jensen - tlf. 21 79 99 93 - mail e.heilemann@jensen.mail.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Klubhusudvalg (Servicering af gæster og Rengøring af klubhus).

Erik Heilemann Jensen.: Formand - tlf. 21 79 99 93 - mail.: e.heilemann@jensen.mail.dk
Solveig Hosbond - tlf. 23 63 58 15 - Mail: solveighosbond@gmail.com 
Lissy Lind, tlf. 2146 3325 - mail.: lissylind@live.dk
Mie Micheelsen.:  - tlf. 4127 2190 – mail.: miemicheelsen@live.dk
Benny Christensen.: – tlf. 3035 3022 – mail: bclis@os.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

Vagtplan for Rengøringshold.: kan læses her

Opgaver for Rengøringshold.: kan læses her

Tlf. liste for Rengøringshold: kan læses her

Vinduespudsning: Vagtplan og deltagerliste kan læses her

Hjælpere til Grill af Pølser: Oversigt over hjælpere, som kan løse opgaver omkring Grill af pølser, når der er match m.m.. i klubben

 

Driving Range udvalg

Preben Eskildsen, formand.: - tlf. 2569 2337 - mail.: rugmarken33@stofanet.dk
Palle A. Christensen - tlf. 40 11 26 65 - mail.: palleachristensen@gmail.com

John Jørgensen – tlf. 22 25 27 42 – mail.: dojo@stofanet.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Mandagshold

Preben Eskildsen, formand.: - tlf. 2569 2337 - mail.: rugmarken33@stofanet.dk
Ansvar for golfbiler.: Kristian Gregersen: tlf. 31 18 68 01 - mail.: gkg@stofanet.dk 
Ansvar for kalkehold.: Jens Rønberg Christensen, formand tlf. 221215815 mail:. jcrc@mail.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Lukkeudvalg

Vagtplan og deltagerliste kan læses her
Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Hjælpere til Beerfest, Open Air, Byfest, Trucker Show, Løvfaldsfest.

Klubben bliver flere gange årligt anmodet som at stille hjælpere til ovennævnte arrangementer i Løgstør.

Klubben får andel i overskud fra disse arrangementer, typisk mellem 10 og kr. 20.000 årligt.  Det er derfor vigtigt vi løbende har personer, som vil løse sådan tidsbestemte opgaver, typisk mellem 2 og 4 timer, den pågældende dag.

Ansvarlig for at kordinere disse opgaver er Jens Erik Kristensen – tlf. 29 62 34 97 – mail pivk@mail.dk 

Vil du hjælpe, hvis du kan den pågældende dag, så kontakt os og bliv skrevet på listen, så vil Jens Erik kontakte dig, når der er opgaver, og i finder et tidspunkt som kan passe for dig. 

Du kan her se en liste over de kontaktpersoner som Jens Erik har her.: