Vælg en side

Udvalg i LGK

Amatør/Ordens-/Regel og Handicap Udvalg

Marianne Bang – tlf. 24 21 44 75 – mail: bogholderilogstorgolf@gmail.com
Per Olsen – tlf. 24 69 64 62 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Du kan se udvalgets opgaver her

Baneservice udvalg

Formand Henrik Madsen – tlf. 22  85  20  05 – mail: henrik9670@gmail.com

 

Baneservice vagter 2020 – Du kan se deltagere og vagtplan her

Du kan læse udvalgets opgaver og beføjelser her

Baneudvalg

Kristian Gregersen, formand tlf. 31 18 68 01 mail gkg@stofanet.dk

Preben Eskildsen, bestyrelsens repræsentant tlf. 25 69 23 37 mail rugmarken33@stofanet.dk

John Nøhr. tlf 22 94 60 00 mail ljnohr@gmail.com

Jens Rønbjerg Christensen. tlf. 221215815 mail jcrc@mail.dk

 

Baneudvalgets opgaver ser her

Opgaver Greenkeeper se her

Opgaver mandagsholdet se her

Referat fra Baneudvalgsmøder.

10.8.2020 her

6.7.2020 her

17.6.2020 her

20.5.2020 her

14.4.2020 her

 

 

Begynderudvalg

Per Søborg, formand tlf. 21 34 61 41 mail ps_soborg@stofanet.dk

Jan K. Larsen tlf. 40 46 84 91 mail Kronborg.jan@live.dk

Per Olsen, tlf. 24 69 64 62  mail info@logstorgolfklub.dk

Mie Micheelsen, 41 27 21 90 mail miemicheelsen@live.dk

 

Begynderudvalgets opgaver/ansvar kan læses her 

Funktionsbeskrivelse for Mentor i Begynderudvalget kan læses her

Begynder – Golfskole forløb kan læses her

 

Junior- Ungdoms udvalg i Løgstør Golfklub.

 

Formand.: Henrik Madsen.: Tlf. 2285 2005 – mail henrik9670@gmail.com  

Medlem af udvalget.: Mie Micheelsen.: Tlf. 4127 2190 – mail miemicheelsen@live.dk

Michael Bagge – Tlf. 2553 0508 – mail michael.bagge@yahoo.dk

Peter Bertelsen – Tlf. 2146 47795 – mail kokkenogdronningen@gmail.com 

Pro Træner Allan Høgh.: Tlf. 4052 2768 – mail pro@aarsgolfklub.dk

Klub træner Michael Bagge.: – tlf. 2553 0508 – mail michael.bagge@yahoo.dk 

 

Ansvar og opgaver for Juniorudvalg: se her

 

Kontorhold – Løgstør Golfklub.

 

Formand.: Per Olsen.: Tlf. 2469 6462 –  mail info@logstorgolfklub.dk

Øvrige deltagere se Vagtplan for kontorhold: Her

Beskrivelse af kontorhold:   se her

Beskrivelse af opgaver for kontorhold: se her

 

Match og Turnerings udvalg

Marianne Bang – Tlf. 24214475 – mail bogholderilogstorgolf@gmail.com

Søren Ahlburg – tlf. 28582239 – mail  sahalburg@gmail.com

Henrik Madsen – tlf. 22 85 20 05 – mail henrik9670@gmail.com

Mogens Christiansen – tlf. 23 30 58 24 – mail mogenssc@gmail.com

Bent Mortensen – tlf. 25 32 59 53 – mail bglj@mail.dk

Erik Heilemann Jensen – tlf. 21 79 99 93 – mail e.heilemann@jensen.mail.dk

Per Olsen (repræsentant fra sponsorudvalg) tlf. 24 69 64 62, mail: info@logstorgolfklub.dk

 

Ansvar og arbejdsopgaver for matchudvalget: Kan du læse her

 

Rekrutteringsudvalg – Nye medlemmer udvalg

John Nøhr, Tlf. 22 94 46 00, Mail: ljnohr@gmail.com
Frederik Randers, Tlf. 26 34 34 70, e-mail: frederikranders@gmail.com
Rasmus Strange – Tlf. 21 60 40 12, e-mail: rasmus_n_strange@hotmail.com
Jacob Drejø – Tlf. 42 34 44 12, e-mail: jacobdreioe@outlook.com
Erik H. Jensen – Tlf. 21 79 99 93, e-mail: e.heilemann@jensen.mail.dk
Bent Mejlstrup – Tlf. 24 24 86 50, e-mail: bmejlstrup@mail.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Sponsor udvalg

Per Olsen – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Benny Christensen – tlf. 3035 3022 – mail: bclis@os.dk

Preben Eskildsen – tlf. 2569 2337 – mail: rugmarken33@stofanet.dk

Henrik Madsen – Tlf. 22852005 – mail: henrik9670@gmail.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Koordineringsudvalg

Per Olsen – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Kommunikations- og Markedsføringsudvalg

Per Olsen – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk
Lissy Lind - tlf. 2146 3325 - mail.: lissylind@live.dk Preben Eskilsen - tlf. 2569 2337 - mail.: rugmarken33@stofanet.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

PR – og IT udvalg

Per Olsen – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk
Preben Eskildsen – tlf. 2569 2337 – mail: rugmarken33@stofanet.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Sportsudvalg – Regionsgolf – Limfjordsgolf

Formand.: Henrik Madsen tlf. 22 85 20 05 Mail.: henrik9670@gmail.com  

Ansvar for Regionsgolf.: Erik H. Jensen tlf. 2179 9993 Mail.: e.heilemann@jensen.mail.dk

Ansvar for Limfjordsgolf.: Kjeld Sørensen  tlf. 2174 7775   Mail.: Kjeld.sorensen.logstor@gmail.com

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Arrangement- og Festudvalg

Marianne Bang - tlf. 24 21 44 75 - mail: bogholderilogstorgolf@gmail.com
Mie Micheelsen.: Tlf. 4127 2190 – mail.: miemicheelsen@live.dk
Benny Christensen – tlf. 3035 3022 – mail: bclis@os.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Husudvalg

Lissy Lind.: tlf. 2146 3325 - mail.: lissylind@live.dk
Marianne Bang.: - tlf. 2421 4475 - mail: bogholderilogstorgolf@gmail.com
Mie Micheelsen.:  - tlf. 4127 2190 – mail.: miemicheelsen@live.dk
Benny Christensen.: – tlf. 3035 3022 – mail: bclis@os.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

Vagtplan for Rengøringshold.: kan læses her

Opgaver for Rengøringshold.: kan læses her

Driving Range udvalg

Preben Eskilsen.: - tlf. 2569 2337 - mail.: rugmarken33@stofanet.dk
Kristian Gregersen.: - tlf. 3118 6801 - mail.: gkg@stofanet.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her