Vælg en side

Udvalg i LGK

Amatør/Ordens-/Regel og Handicap Udvalg

Marianne Bang – Formand –  tlf. 24 21 44 75 – mail: bogholderilogstorgolf@gmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

Mathias Ahlburg – tlf. 27 12 18 60 – mail: Mathias.ahlburg@gmail.com

Per Olsen – tlf. 24 69 64 62 – mail: info@logstorgolfklub.dk

 

 

Du kan se udvalgets opgaver her

Baneservice udvalg

Erik Heilemann Jensen, Formand – tlf. 21 79 99 93 – mail: e.heilemann@jensen.mail.dk

Henrik Madsen – tlf. 22  85  05 – mail: henrik9670@gmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

Mathias Ahlburg – tlf. 27 12 18 60 – mail: Mathias.ahlburg@gmail.com

 

Baneservice vagter 2021 – Du kan se deltagere og vagtplan her

Du kan læse udvalgets opgaver og beføjelser her

Baneudvalg

Jens Rønberg Christensen, formand tlf. 221215815 mail jcrc@mail.dk

Preben Eskildsen, bestyrelsens repræsentant tlf. 25 69 23 37 mail rugmarken33@stofanet.dk

Mathias Ahlburg, tlf. 27121860 mail Mathias.ahlburg@gmail.com

Kristian Peter Johansen tlf. 20231036 mail kpjohans@hotmail.com

 

 

Baneudvalgets opgaver ser her

Opgaver Greenkeeper se her

Opgaver mandagsholdet se her

Referat fra Baneudvalgsmøder.

6.10.2021

18.8.2021 her           30.6.2021 her             26.4.2021 her            15.2.2021 her         15.1.2021 her

10.8.2020 her             6.7.2020 her              17.6.2020 her         20.5.2020 her        14.4.2020 her 

 

Begynderudvalg

John Jørgensen, formand tlf. 22 25 27 42 mail dojo@stofanet.dk 

Per Søborg, tlf. 21 34 61 41 mail ps_soborg@stofanet.dk

Jan K. Larsen tlf. 40 46 84 91 mail Kronborg.jan@live.dk

Per Olsen, tlf. 24 69 64 62  mail info@logstorgolfklub.dk

Mie Micheelsen tlf. 41 27 21 90 mail miemicheelsen@live.dk

Bente Jenspersen tlf. 22 91 37 68 mail: benteholmjespersen@gmail.com

Mathias Ahlburg – tlf. 27 12 18 60 – mail: Mathias.ahlburg@gmail.com

 

Begynderudvalgets opgaver/ansvar kan læses her 

Funktionsbeskrivelse for Mentor i Begynderudvalget kan læses her

Begynder – Golfskole forløb m.m. kan læses  her

 

Junior- Ungdoms udvalg i Løgstør Golfklub.

Erik Heilemann Jensen – formand –  tlf. 21 79 99 93 – mail e.heilemann@jensen.mail.dk

Mathias Ahlburg, tlf. 27121860 mail Mathias.ahlburg@gmail.com

Henrik Madsen.: Tlf. 2285 2005 – mail henrik9670@gmail.com  

Jens Erik Kristensen – Tlf. 29623497 – mail pivk@mail.dk

Lasse Pedersen – Tlf. 81400709 – mail caddiemasteren@yahoo.com

Karina Jensen – Tlf. 21698998 – mail kbjhus@gmail.com 

Michael Bagge – Tlf. 2553 0508 – mail michael.bagge@yahoo.dk

Peter Bertelsen – Tlf. 2146 47795 – mail kokkenogdronningen@gmail.com 

Pro Træner Allan Høgh.: Tlf. 4052 2768 – mail pro@aarsgolfklub.dk

Klub træner Michael Bagge.: – tlf. 2553 0508 – mail michael.bagge@yahoo.dk 

 

Ansvar og opgaver for Juniorudvalg: se her

 

Kontorhold – Løgstør Golfklub.

Bente Jenspersen – formand –  tlf. 22 91 37 68 mail: benteholmjespersen@gmail.com

Lissy Lind – Tlf. 2146332 – mail lissylind@live.dk 

Erik Heilemann Jensen – tlf. 21 79 99 93 – mail e.heilemann@jensen.mail.dk

 

Øvrige deltagere se Vagtplan for kontorhold: Her

Beskrivelse af kontorhold:   se her

Beskrivelse af opgaver for kontorhold: se her

 

Match og Turnerings udvalg

Marianne Bang – Formand – Tlf. 24214475 – mail bogholderilogstorgolf@gmail.com

Søren Ahlburg – tlf. 28582239 – mail  sahalburg@gmail.com

Henrik Madsen – tlf. 22 85 20 05 – mail henrik9670@gmail.com

Mathias Ahlburg, tlf. 27121860 mail Mathias.ahlburg@gmail.com

Mogens Christiansen – tlf. 23 30 58 24 – mail mogenssc@gmail.com

Bent Mortensen – tlf. 25 32 59 53 – mail bglj@mail.dk

Erik Heilemann Jensen – tlf. 21 79 99 93 – mail e.heilemann@jensen.mail.dk

Per Olsen (repræsentant fra sponsor udvalg) tlf. 24 69 64 62, mail: info@logstorgolfklub.dk

 

Ansvar og arbejdsopgaver for matchudvalget: Kan du læse her

 

Rekrutteringsudvalg – Nye medlemmer udvalg

Udvalget er i øjeblikke ikke aktiv, der søges hjælpere som vil tage sig af udvalgets opgaver.
Så er du klar på at løse opgaven, så kontakt Per Olsen på 24696462

Måske kan du få følgende til at hjælpe med opgaverne.:
Frederik Randers, Tlf. 26 34 34 70, e-mail: frederikranders@gmail.com
Rasmus Strange – Tlf. 21 60 40 12, e-mail: rasmus_n_strange@hotmail.com
Jacob Drejø – Tlf. 42 34 44 12, e-mail: jacobdreioe@outlook.com
Erik H. Jensen – Tlf. 21 79 99 93, e-mail: e.heilemann@jensen.mail.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Sponsor udvalg

Per Olsen – formand –  tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Benny Christensen – tlf. 3035 3022 – mail: bclis@os.dk

Preben Eskildsen – tlf. 2569 2337 – mail: rugmarken33@stofanet.dk

Bente Jenspersen tlf. 22 91 37 68 mail: benteholmjespersen@gmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Koordineringsudvalg

Per Olsen – formand – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Bente Jenspersen tlf. 22 91 37 68 mail: benteholmjespersen@gmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

Mathias Ahlburg, tlf. 27121860 mail Mathias.ahlburg@gmail.com

 

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Kommunikations- og Markedsføringsudvalg

Per Olsen – formand - tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk
Lissy Lind - tlf. 2146 3325 - mail.: lissylind@live.dk
Preben Eskilsen - tlf. 2569 2337 - mail.: rugmarken33@stofanet.dk
Bente Jenspersen tlf. 22 91 37 68 mail: benteholmjespersen@gmail.com
Karina Christensen - tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Informations- og IT udvalg

Per Olsen – formand – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Bente Jenspersen tlf. 22 91 37 68 mail: benteholmjespersen@gmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

Erik Heilemann Jensen – tlf. 21 79 99 93 – mail e.heilemann@jensen.mail.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Sportsudvalg – Regionsgolf – Limfjordsgolf

Erik Heilemann Jensen – formand – tlf. 21 79 99 93 – mail e.heilemann@jensen.mail.dk

Ansvar for Regionsgolf.: Karina Christensen tlf. 30 12 094 29  mail.: kcbogfoering@gmail.com

Mathias Ahlburg, tlf. 27121860 mail Mathias.ahlburg@gmail.com

 

Ansvar for Limfjordsgolf.:

Koordinator Svend tlf. 40 51 52 13 Mail.: svendsdahl@gmail.com

Turneringsudvalg Kjeld Sørensen  tlf. 2174 7775   Mail.: Kjeld.sorensen.logstor@gmail.com

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Arrangement- og Festudvalg

Mathias Ahlburg - formand, tlf. 27121860 mail Mathias.ahlburg@gmail.com
Marianne Bang - tlf. 24 21 44 75 - mail: bogholderilogstorgolf@gmail.com
Mie Micheelsen.: Tlf. 4127 2190 – mail.: miemicheelsen@live.dk
Benny Christensen – tlf. 3035 3022 – mail: bclis@os.dk
Erik Heilemann Jensen - tlf. 21 79 99 93 - mail e.heilemann@jensen.mail.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Servicering af gæster og Rengøring af klubhus (klubhusudvalg).

Lissy Lind, formand.: tlf. 2146 3325 - mail.: lissylind@live.dk
Mie Micheelsen.:  - tlf. 4127 2190 – mail.: miemicheelsen@live.dk
Benny Christensen.: – tlf. 3035 3022 – mail: bclis@os.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

Vagtplan for Rengøringshold.: kan læses her

Opgaver for Rengøringshold.: kan læses her

Tlf. liste for Rengøringshold: kan læses her

 

 

 

Driving Range udvalg

Preben Eskilsen, formand.: - tlf. 2569 2337 - mail.: rugmarken33@stofanet.dk
Mathias Ahlburg, tlf. 27121860 mail Mathias.ahlburg@gmail.com

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Mandagshold

Preben Eskilsen, formand.: - tlf. 2569 2337 - mail.: rugmarken33@stofanet.dk
Ansvar for golfbiler.: Kristian Gregersen: tlf. 31 18 68 01 - mail.: gkg@stofanet.dk 
Ansvar for kalkehold.: Jens Rønberg Christensen, formand tlf. 221215815 mail jcrc@mail.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her