Vælg en side

Udvalg i LGK

Amatør/Ordens-/Regel og Handicap Udvalg

Marianne Bang – tlf. 24 21 44 75 – mail: bogholderilogstorgolf@gmail.com
Per Olsen – tlf. 24 69 64 62 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Du kan se udvalgets opgaver her

Baneservice udvalg

Formand Bent Mejlstrup – tlf. 24 24 86 50 – mail: bmejlstrup@mail.dk

 

Baneservice vagter 2020 – Du kan se deltagere og vagtplan her

Du kan læse udvalgets opgaver og beføjelser her

Baneudvalg

Kristian Gregersen, formand tlf. 31 18 68 01 mail gkg@stofanet.dk

Preben Eskildsen, bestyrelsens repræsentant tlf. 25 69 23 37 mail rugmarken33@stofanet.dk

John Nøhr. tlf 22 94 60 00 mail ljnohr@gmail.com

Jens Rønbjerg Christensen. tlf. 221215815 mail jcrc@mail.dk

 

Baneudvalgets opgaver ser her

Opgaver Greenkeeper se her

Opgaver mandagsholdet se her

Begynderudvalg

Per Søborg, formand tlf. 21 34 61 41 mail ps_soborg@stofanet.dk

Jan K. Larsen tlf. 40 46 84 91 mail Kronborg.jan@live.dk

Per Olsen, tlf. 24 69 64 62  mail info@logstorgolfklub.dk

Mie Micheelsen, 41 27 21 90 mail miemicheelsen@live.dk

 

Begynderudvalgets opgaver/ansvar kan læses her

Funktionsbeskrivelse for Mentor i Begynderudvalget kan læses her

Begynder – Golfskole forløb kan læses her

 

Junior- Ungdoms udvalg i Løgstør Golfklub.

 

Formand.: Bent Mejlstrup.: Tlf. 2424 8650 –  mail bmjlstrup@mail.dk

Medlem af udvalget.: Mie Micheelsen.: Tlf. 4127 2190 – mail miemicheelsen@live.dk

Henrik Madsen.: Tlf. 2285 2005 – mail henrik9670@gmail.com

Michael Bagge – Tlf. 2553 0508 – mail michael.bagge@yahoo.dk

Pro Træner Allan Høgh.: Tlf. 4052 2768 – mail pro@aarsgolfklub.dk

Klub træner Michael Bagge.: – tlf. 2553 0508 – mail michael.bagge@yahoo.dk 

 

Ansvar og opgaver for Juniorudvalg: se her

 

Kontorhold – Løgstør Golfklub.

 

Formand.: Per Olsen.: Tlf. 2469 6462 –  mail info@logstorgolfklub.dk

Øvrige deltagere se Vagtplan for kontorhold: Her

Beskrivelse af kontorhold:   se her

Beskrivelse af opgaver for kontorhold: se her

 

Match og Turnerings udvalg

Marianne Bang – Tlf. 24214475 – mail bogholderilogstorgolf@gmail.com

Søren Ahlburg – tlf. 28582239 – mail  sahalburg@gmail.com

Henrik Madsen – tlf. 22 85 20 05 – mail henrik9670@gmail.com

Mogens Christiansen – tlf. 23 30 58 24 – mail mogenssc@gmail.com

Bent Mortensen – tlf. 25 32 59 53 – mail bglj@mail.dk

Erik Heilemann Jensen – tlf. 21 79 99 93 – mail e.heilemann@jensen.mail.dk

Per Olsen (repræsentant fra sponsorudvalg) tlf. 24 69 64 62, mail: info@logstorgolfklub.dk

 

Ansvar og arbejdsopgaver for matchudvalget: Kan du læse her

 

Rekrutteringsudvalg – Nye medlemmer udvalg

John Nøhr, Tlf. 22 94 46 00, Mail: ljnohr@gmail.com
Frederik Randers, Tlf. 26 34 34 70, e-mail: frederikranders@gmail.com
Rasmus Strange – Tlf. 21 60 40 12, e-mail: rasmus_n_strange@hotmail.com
Jacob Drejø – Tlf. 42 34 44 12, e-mail: jacobdreioe@outlook.com
Erik H. Jensen – Tlf. 21 79 99 93, e-mail: e.heilemann@jensen.mail.dk
Bent Mejlstrup – Tlf. 24 24 86 50, e-mail: bmejlstrup@mail.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Sponsor udvalg

Per Olsen – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Benny Christensen – tlf. 3035 3022 – mail: bclis@os.dk        

Preben Eskildsen – tlf. 2569 2337 – mail: rugmarken33@stofanet.dk

Bent Mejlstrup – tlf. 24 24 86 50  –    mail: bmejlstrup@mail.dk

Henrik Madsen – Tlf. 22852005 – mail: henrik9670@gmail.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Koordineringsudvalg

Per Olsen – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Kommunikations- og Markedsføringsudvalg

Per Olsen – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk
Lissy Lind - tlf. 2146 3325 - mail.: lissylind@live.dk Preben Eskilsen - tlf. 2569 2337 - mail.: rugmarken33@stofanet.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

PR – og IT udvalg

Per Olsen – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk
Preben Eskildsen – tlf. 2569 2337 – mail: rugmarken33@stofanet.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Sportsudvalg – Regionsgolf – Limfjordsgolf

Formand.: Bent Mejlstrup tlf. 2424 8650 Mail.: bmejlstrup@mail.dk

Ansvar for Regionsgolf.: Erik H. Jensen tlf. 2179 9993 Mail.: e.heilemann@jensen.mail.dk

Ansvar for Limfjordsgolf.: Kjeld Sørensen  tlf. 2174 7775   Mail.: Kjeld.sorensen.logstor@gmail.com

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Arrangement- og Festudvalg

Marianne Bang - tlf. 24 21 44 75 - mail: bogholderilogstorgolf@gmail.com
Mie Micheelsen.: Tlf. 4127 2190 – mail.: miemicheelsen@live.dk
Benny Christensen – tlf. 3035 3022 – mail: bclis@os.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Husudvalg

Lissy Lind.: tlf. 2146 3325 - mail.: lissylind@live.dk
Marianne Bang.: - tlf. 2421 4475 - mail: bogholderilogstorgolf@gmail.com
Mie Micheelsen.:  - tlf. 4127 2190 – mail.: miemicheelsen@live.dk
Benny Christensen.: – tlf. 3035 3022 – mail: bclis@os.dk
Kristian Gregersen.: - tlf. 3118 6801 - mail.: gkg@stofanet.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

Vagtplan for Rengøringshold.: kan læses her

Opgaver for Rengøringshold.: kan læses her

Driving Range udvalg

Preben Eskilsen.: - tlf. 2569 2337 - mail.: rugmarken33@stofanet.dk
Kristian Gregersen.: - tlf. 3118 6801 - mail.: gkg@stofanet.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her