Vælg en side

På grund af det lidt fugtige efterår, passer vi med øjeblikkelig virkning på banen ved at indføre:

Midlertidig lokalregel om spil med oplæg. Det betyder:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, dvs. klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere bolden i lempelsesområdet og spille den derfra:
• Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
• Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: indenfor et scorekorts bredde fra referencepunktet, dog ikke tættere hullet.
Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Du har nu også mulighed for at spille fra nyt teested 52.

Hvis du vil prøve det nye teested, skal du inden du udskriver scorekort, vælge ændre bane og herefter vælge 52. — Vi håber rigtig mange af jer, som har svært ved at slå op til Teested 48, vælger det nye teested. – Er du i tvivl om hvilket Tee sted, du bør spille fra, så følge DGU´s vejledning – Den længde du slår med dit 5 jern x 36 er = længden på den 18 hullers bane du bør spille. – Dvs. slå du 155 m vælger du Teested 56, slår du 145 m vælger du Teested 52 og slår du 133 m vælger du Teested 48.

Håber du giver dig en sjovere Golfoplevelse. .

Putting på Green