Vælg en side
 

Optimisterne er en af “klubberne i klubben” i Løgstør Golfklub.

Klubben formål er at hjælpe nye medlemmer af golfklubben ind i det sociale fællesskab. Det gælder nye medlemmer via golfskolen, eller golfspillere som kommer fra andre golfklubber. Alle er særdeles velkommen hos OPTIMISTERNE, hvor der tages godt hånd om alle nye spillere.
Som det fremgår af klubbens program efterfølgende, sker der mange aktiviteter i klubben, herunder flere besøg rundt i naboklubberne. Dermed kan du opleve, hvorledes det er at komme med rundt og se, hvorledes andre baner er, men bestemt også opleve det sociale fællesskab.
 
Velkomme i Optimisterne
 

Spilleplan

 
 
 
 

 

  OPTIMISTNYT nr. 7

Så går vi lige straks ind i vinterperioden, hvor vi spiller om søndagen. Vi spiller gunstart kl. 10.00, så scorekort skal afleveres til matchlederne senest kl. 9.40, så der kan nå at sættes hold.
Der vil være præmieoverrækkelse umiddelbart efter matchen. Vinderne skal være til stede ved præmieoverrækkelsen, ellers vil den næste på resultatliste modtage præmien.

Matchfee 20 kr. betales kontant til matchleder, eller på Mobilepay nr. 2412LO.

Sidste onsdagsmatch er d. 29.september kl. 16.30 og derefter bliver det først søndag d. 17.oktober. Den 3. oktober er der Hole in One match og 10. oktober MTB Biler Toyota match.

Der er ikke længere tilmelding på Golfbox, medmindre der er spisning (her lukker tilmeldingen ca. 3-4 dage inden) eller spilleformer, hvor det kræver holdsammensætninger på forhånd.

Siden sidst har vi haft generalforsamling samt årsafslutningsmatch og klubmester 2021 blev Elvin Dalsgaard.

 Årligt kontingent er 200 kr., der kan betales enten kontant til matchleder, eller ved overførsel til kt.nr. 9101-4576678881 med angivelse af medlemsnummer.

 

Formand (sygeorlov)

Jens Erik Pedersen

Mob.40 30 54 72

jep@bjep.dk

Konstitueret formand /bestyrelsesmedlem

Naja Nielsen

Mob.20 87 33 76

najajoergen@gmail.com

 

Sekretær

Helen Kirch

Mob. 22 18 94 27

Hezk60@hotmail.com

                                     Kasserer

Inger Dalsgaard

Mob. 60 55 79 90

idc@vestervang.org

Udflugter / match / bestyrelsesmedlem

Torben Kjeldsen

Mob. 52 61 91 26

tbkjeldsen@hotmail.com

 

Optimisternes mail adr.:

optimisterlgk@gmail.com

Suppleant :

K.P. Johansen

Mob. 20 23 10 36

kpjohans@hotmail.com

 

Udflugter / match / suppleant

Ib Nielsen

Mob.24 89 57 47

kirsten_nielsen@hotmail.com

Læg græstørv på plads

Ret nedslagsmærker op.

                      Luk igennem.

 

Vel mødt til en god golfsæson.

Med venlig golf hilsen

Optimistklubbens bestyrelse.

 

Referat fra Generalforsamling som blev afviklet Søndag den 19.9.2021

 
 • Valg af dirigent – Kjeld Sørensen blev valgt og konstaterede at generalforsamling var rettidigt indkaldt.

 

 • Formandens beretning. Naja Nielsen fremlagde på vegne af Jens Erik Pedersen, der ikke var til stede. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen..

 

 • Kassereren fremlægger regnskab om klubbens økonomi. Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Helle Veggerby. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

 

 • Valg af bestyrelse:

Medlemmer: Jens Erik Pedersen – Helle Veggerby – Dorthe Larsen – Henrik Madsen – Naja Nielsen

Naja er i marts md. indtrådt i bestyrelsen efter Inge Østergaard

 

På valg er:  Helle Veggerby – Dorthe Larsen – Henrik Madsen

(Ingen ønsker genvalg)

Efter lidt snak frem og tilbage blev Helen Kirch, Inger Dalsgaard og Torben Kjeldsen valgt som nye medlemmer i bestyrelsen.

 

 • Valg af 2 suppleanter. På valg er Ib Nielsen (ønsker ikke genvalg)

Ib Nielsen trak ønsket om ikke genvalgt tilbage, så han blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen sammen med K. P. Johansen.

 

 • Valg af revisor: På valg er Ole Baadsgaard.

 

 • Fastsættelse af kontingent Uændret 200 kr årligt.

 

 • Eventuelt – Der blev uddelt klapsalver for bestyrelsens arbejdsindsats.

 

Der blev takket til sponsorerne for præmier til afslutningsmatchen:

EDC Mæglerne, Kulgården, Buksesmeden, Trend Kro, Dansk Madhus, Clemmensen, Træner Allan Høegh/LGK, Spar Nord Bank, Jeldwin og Golfexperten.

 

 • Derudover fik de afgående bestyrelsesmedlemmer en stor TAK for deres indsats i klubben.
 • Tak til Helle Johansen for kagebagning samt hjælp til opdækning af borde til generalforsamlingen/spisningen.
 • Tak til Kjeld Sørensen for indrapportering af scorekort samt hvervet som dirigent.
 • Tak til Ole Baadsgaard for revisordelen.
 •  

Afslutning med præmieoverrækkelse:

Klubmester 2021 blev Elvin Dalsgaard med 39 point.

 

 • Herrer nr. 2 -Torben Kjeldsen med 37 point.
 • Herrer nr. 3 – K. P. Johansen med 36 point.
 • Herrer nr. 4 – Ib Nielsen med 35 point.
 • Damer nr. 1 – Inger Dalsgaard med 35 point.
 • Damer nr. 2 – Naja Nielsen med 31 point (sidste9)
 • Damer nr. 3 – Mona Pedersen med 31 point.
 • Damer nr. 4 – Kirsten Baadsgaard med 29 point.

 

Nærmest hul på Hul 2 – K. P. Johansen med 3,79 m.

 • Hul 5 – Naja Nielsen med 0,57 m.
 • Hul 5 – Peter Mortensen med 2,44 m.
 • Hul 11-Mona Pedersen med 10,45 m.
 • Hul 11- Ib Nielsen med 10,86 m.

Nærmest pind i 2. slag på hul 8 – K.P. Johansen med 4,04 m.

(tæt forfulgt af Edvin Lassen med 4,11 m.)

Tættest på snor på hul 18: Kirsten Nielsen med 0,14 cm.

Peter Mortensen med 0,29 m.

Referent: Naja Nielsen

 

Flagmatch.: Læs om reglerne.: her 
 

 

Texas Scramble.: Læs om reglerne.: her