Vælg en side

Forklaring på de forskellige operationer på greens og fairways.

Hvorfor prikkes der huller i greens?

Det gøres der, for at tilføre rødderne ilt, så der kommer nyt liv i vækstjorden. Greens bliver blødere og tager bedre imod boldene.

Vi prikker med det der kaldes krydsspyd, for at skåne overfladen så meget som muligt og ved brug af dette, rammer vi også en større overflade.

Hvorfor tages der propper op?

Dette gøres der for at udskifte vækstjorden.

Vækstjorden skal være udskiftet hver 6. år, det er derfor vi jævnligt tager propper op.

Efter propning kan greens være lidt ujævne, men de topdresses samme dag eller umiddelbart efter samt eftersåes.

 

Hvorfor vertikalskæres der?

Dette gøres der, for at gære greens mere tætte og for at fjerne det øverste lag af “dødt” jord (filtlaget). Greens kan efter dette blive hurtigere.

 

Hvorfor top-dresses der på greens?

Det gøres der, for at gøre greens jævne og for at skifte vækstjorden ud løbende. Greens påføres et lag topdressing og dette skal derefter tørre. Efterfølgende ejes det ned i hullerne. Der kan kun topdresses i godt vejer, derfor kan vi ikke undgå, at det gøres på dage, hvor der er mange spillere på banen.

Der topdresses efter der er prikket, taget propper op eller vertikalskåret.

 

Hvorfor vertidræner (dybde lufter) vi i efteråret (fairways)?

Det giv vi for at løsne jorden og give græsset bedre forhold. Dette gøres med spyd, der kommer ca. 30 cm. ned i jorden og som derved giver en større effekt. 

Eftersåning.

Det foretages løbende eftersåning af greens. Dette gøres med rødsvingel.