Vælg en side

Udvalg i LGK

Ordens-/Regel og Handicap Udvalg

Torben Kjeldsen – Formand – tlf. 52 61 91 26 – mail: tbkjelden@hotmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

Per Olsen – tlf. 24 69 64 62 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Jens Erik Kristensen – tlf. 29 62 34 97 – mail pivk@mail.dk

 

Du kan se udvalgets opgaver her

Du kan se Ordensregler for klubben her

 

Baneservice udvalg

Erik Heilemann Jensen, Formand – tlf. 21 79 99 93 – mail: e.heilemann@jensen.mail.dk

Torben Kjeldsen – tlf. 52 61 91 26 – mail. tbkjeldsen@hotmail.com

Christian Hald – tlf. 23 22 01 88 – mail. ch@hmach.dk

Henrik Madsen – tlf. 22 85 20 05 – mail: henrik9670@gmail.com

 

 

Baneservice vagter 2022 – Du kan se deltagere og vagtplan her

Du kan læse udvalgets opgaver og beføjelser her

Baneudvalg

Jens Rønberg Christensen, formand tlf. 21215815 mail.: jcrc@mail.dk

Preben Eskildsen, bestyrelsens repræsentant tlf. 25 69 23 37 mail.: rugmarken33@stofanet.dk

Kristian Peter Johansen tlf. 20231036 mail.: kpjohans@hotmail.com

Palle A. Christensen tlf. 40 11 26 65 mail.: palleachristensen@gmail.com

Mogens Christiansen tlf. 23305824 mail.: Greenkeeper@logstorgolfklub.dk 

 

Golfklubbens Drift og fordeling af ansvarsområder se her

Baneudvalgets ansvar og opgaver se her

Opgaver Greenkeeper se her

Opgaver mandagsholdet se her

Referat fra Baneudvalgsmøder.

17.4.2023 her           17.10.2022 her         12.9.2022 her

08.08.2022 her         27.4.2022 her           23.3.2022 her           17.2.2022 her 

 

Begynderudvalg

John Jørgensen, formand tlf. 22 25 27 42 mail.:dojo@stofanet.dk 

Per Søborg, tlf. 21 34 61 41 mail.: ps_soborg@stofanet.dk

Jan K. Larsen tlf. 40 46 84 91 mail.: Kronborg.jan@live.dk

Per Olsen, tlf. 24 69 64 62  mail.: info@logstorgolfklub.dk

Jens Erik Kristensen tlf. 29 62 34 97 mail.: pivk@mail.dk

Bente Jespersen tlf. 22 91 37 68   mail.: benteholmjespersen@gmail.com

Mogens Holm Jespersen tlf. 40 62 19 03  mail.: holmjesperen@hotmail.com

 

 

Begynderudvalgets opgaver/ansvar kan læses her 

Funktionsbeskrivelse for Mentor i Begynderudvalget kan læses her

Begynder – Golfskole forløb m.m. kan læses  her

 

Junior- Ungdoms udvalg i Løgstør Golfklub.

Per Gjessing – formand –  tlf. 20 92 16 62 – mail gjessing@dadlnet.dk

Henrik Madsen.: Tlf. 2285 2005 – mail henrik9670@gmail.com  

Jens Erik Kristensen – Tlf. 29623497 – mail pivk@mail.dk

Michael Bagge – Tlf. 2553 0508 – mail michael.bagge@yahoo.dk

Pro Træner Allan Høgh.: Tlf. 4052 2768 – mail pro@aarsgolfklub.dk

Klub træner Michael Bagge.: – tlf. 2553 0508 – mail michael.bagge@yahoo.dk 

 

Ansvar og opgaver for Juniorudvalg: se her

 

Kontorhold – Løgstør Golfklub.

Bente Jespersen – formand –  tlf. 22 91 37 68 mail: benteholmjespersen@gmail.com

 

Øvrige deltagere se vagtplan for kontorhold: Her

Beskrivelse af opgaver for kontorhold: se her

 

Match og Turnerings udvalg.

Bente Jespersen – Formand – tlf. 22 91 37 68 – mail.: Benteholmjespersen@gmail.com

Søren Ahlburg – tlf. 28582239 – mail sahalburg@gmail.com

Henrik Madsen – tlf. 22 85 20 05 – mail henrik9670@gmail.com

Mogens Christiansen – tlf. 23 30 58 24 – mail mogenssc@gmail.com

Bent Mortensen – tlf. 25 32 59 53 – mail bglj@mail.dk

Erik Heilemann Jensen – tlf. 21 79 99 93 – mail e.heilemann@jensen.mail.dk

Per Olsen (repræsentant fra sponsor udvalg) tlf. 24 69 64 62, mail: info@logstorgolfklub.dk

 

Ansvar og arbejdsopgaver for matchudvalget: Kan du læse her

 

Rekrutteringsudvalg – Nye medlemmer udvalg

Udvalget er i øjeblikke ikke aktiv, der søges hjælpere som vil tage sig af udvalgets opgaver.
Så er du klar på at løse opgaven, så kontakt Per Olsen på 24696462

Måske kan du få følgende til at hjælpe med opgaverne:

Christian Olsen - Tlf. 27 50 10 00. e-mail: cro@post18.tele.dk
John Jørgensen - Tlf. 22 25 27 42, mail: Dojo@stofanet.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Sponsor udvalg

Per Olsen – formand – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Per Gjessing – tlf. 20 92 16 62 – mail: gjessing@dadlnet.dk

Bente Jespersen tlf. 22 91 37 68 – mail: benteholmjespersen@gmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

Mogens Holm Jespersen – tlf. 40 62 19 03 – mail: holmjespersen@hotmail.com 

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Koordineringsudvalg

Per Olsen – formand – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Bente Jespersen tlf. 22 91 37 68 – mail: benteholmjespersen@gmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

Torben Kjeldsen – tlf. 52 61 91 26 – mail: tbkjeldsen@hotmail.com

 

 


Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Kommunikations- og Markedsføringsudvalg

Per Gjessing - formand - tlf. 20 92 16 62 - Mail.: gjessing@dadlnet.dk
Per Olsen – tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk
Bente Jespersen tlf. 22 91 37 68 - mail: benteholmjespersen@gmail.com    
Erik Heilemann Jensen tlf. 21 79 99 93 - mail: e.heilemann@jensen.mail.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

IT-udvalg

Erik Heilemann Jensen – Formand – tlf. 21 79 99 93 – mail e.heilemann@jensen.mail.dk

Per Olsen – Tlf. 2469 6462 – mail: info@logstorgolfklub.dk

Bente Jespersen tlf. 22 91 37 68 – mail: benteholmjespersen@gmail.com

Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 -mail: kcbogfoering@gmail.com

 


Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Sportsudvalg – Regionsgolf – Limfjordsgolf

Per Gjessing – formand – tlf. 20 92 16 62 – mail.: gjessing@dadlnet.dk                                                                                                                                                                                                        Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29 – mail: kcbogfoering@gmail.com                                                                                                                                                                                                             Per Olsen – tlf. 24 69 64 62 – Mail.: info@logstorgoflklub.dk                                                                                                                                                                                                                        Svend Dahl – Klubkoordinator – tlf. 40 51 52 13 – mail: svendsdahl@gmail.com 

Ansvar for Regionsgolf – ABCD.: Karina Christensen tlf. 30 12 094 29 – mail.: kcbogfoering@gmail.com

Ansvar for Regionsgolf – Veteran.: Per Gjessing – formand – tlf. 20 92 16 62 – mail.: gjessing@dadlnet.dk

Ansvar for Golf ved Limfjorden – Svend Dahl – Klubkoordinator – tlf. 40 51 52 13 – mail: svendsdahl@gmail.com 

 

Ansvar for Limfjordsgolf.:

Koordinator Svend tlf. 40 51 52 13 Mail.: svendsdahl@gmail.com

Turneringsudvalg Kjeld Sørensen tlf. 2174 7775   Mail.: Kjeld.sorensen.logstor@gmail.com

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Driving Range udvalg

Preben Eskildsen, formand.: - tlf. 2569 2337 - mail.: rugmarken33@stofanet.dk
Torben Kjeldsen - tlf. 52 61 91 26 - mail.: tbkjeldsen@hotmail.com 

John Jørgensen – tlf. 22 25 27 42 – mail.: dojo@stofanet.dk

 

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Mandagshold

Preben Eskildsen, formand.: - tlf. 2569 2337 - mail.: rugmarken33@stofanet.dk
Ansvar for golfbiler.: Kristian Gregersen: tlf. 31 18 68 01 - mail.: gkg@stofanet.dk 
Ansvar for kalkehold.: Jens Rønberg Christensen, formand tlf. 221215815 mail:. jcrc@mail.dk

Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Lukkeudvalg

Formand Bente Jespersen – tlf. 22 91 37 68 – mail: benteholmjespersen@gmail.com

Vagtplan og deltagerliste kan læses her
Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Underlagt Klubhusudvalget.

Formand Erik Heilemann Jensen – tlf. 21 79 99 93 – mail: e.heillemann@jensen.mail.dk                                                                                                                                                                              Bente Holm Jespersen – tlf. 22 91 37 68 – mail: benteholmjespersen@gmail.com

Vinduespudsning

Vagtplan og deltagerliste kan læses her
Opgave og ansvarsområde, kan læses her

 

Hjælpere til Grill af Pølser

Underlagt Klubhusudvalget.

Formand Erik Heilemann Jensen – tlf. 21 79 99 93 – mail: e.heillemann@jensen.mail.dk                                                                                                                                                                              Bente Holm Jespersen – tlf. 22 91 37 68 – mail: benteholmjespersen@gmail.com

Oversigt over hjælpere, som kan løse opgaver omkring Grill af pølser, når der er match m.m. i klubben

 

 

Arrangement, Service og klubhus udvalg.

Erik Heilemann Jensen, Formand – tlf. 21 79 99 93 – mail: e.heilemann@jensen.mail.dk

Torben Kjeldsen – tlf. 52 61 91 26 – mail. tbkjeldsen@hotmail.com

Christian Hald – tlf. 23 22 01 88 – mail. ch@hmach.dk

Du kan se en del af udvalget opgaver her
Vil du stille dig til rådighed for at hjælpe udvalget, når der opstår behov, så kontakt Erik Heilemann Jensen og bliv skrevet på listen, over de kontaktpersoner.
Erik ringer så, når der er opgaver, og i finder et tidspunkt som kan passe dig. 


Du kan her se en liste over de kontaktpersoner som Erik har her.: 

Fest udvalg.

Erik Heilemann Jensen, Formand – tlf. 21 79 99 93 – mail: e.heilemann@jensen.mail.dk

Torben Kjeldsen – tlf. 52 61 91 26 – mail. tbkjeldsen@hotmail.com

Christian Hald – tlf. 23 22 01 88 – mail. ch@hmach.dk

Du kan se udvalget opgaver herHjælpere til Beerfest, Open Air, Byfest, Trucker Show, Løvfaldsfest.

Ansvarlig for at kordinere disse opgaver er Jens Erik Pedersen – tlf. 40 30 54 72 – mail jep@bjep.dk

lubben bliver flere gange årligt anmodet som at stille hjælpere til ovennævnte arrangementer i Løgstør.

Klubben får andel i overskud fra disse arrangementer, typisk mellem 10 og kr. 20.000 årligt.

Det er derfor vigtigt vi løbende har personer, som vil løse sådan tidsbestemte opgaver, typisk mellem 2 og 4 timer, den pågældende dag.

Vil du hjælpe, hvis du kan den pågældende dag, så kontakt os og bliv skrevet på listen, så vil Jens Erik kontakte dig, når der er opgaver, og i finder 
et tidspunkt som kan passe dig. 

Du kan her se en liste over de kontaktpersoner som Jens Erik har her.: