Vælg en side

Historien om Løgstør Golfklub

Løgstør Golfklub etableret i 2005

Historien omkring Løgstør Golfklub er faktisk gammel. Helt tilbage i 80-erne drøftes etablering af en golfbane på Ravnstrupgården lige uden for Løgstør. Efter en del sonderinger blev den daværende initiativ gruppe dog enig om, at tiden endnu ikke var moden til en golfklub i Løgstør.

Omkring 2004 kom tanken igen, men her dog i første omgang et forslag om etableringen af banen i Trend-området, men hurtigt blev den delvis nye arbejdsgruppe enige om, at skulle det have relevans i forhold til de omkring liggende golfbaner, måtte det være Ravnstrupgården – få kilometer udenfor Løgstør – som skulle danne rammen om en evt. golfklub.

Samtidig forsøgte daværende Løgstør Kommune at sikre sig et drikkevands ressort på Ravnstrupgården. Her spillede en golfklub godt sammen med at der samtidig kunne laves en “kile” mellem en større svinegård og de seneste udstykninger i Løgstør By. Efter nærmere aftaler købte kommunen ejendommen, hvorfra der straks blev udstykket 5 større grundparceller til parcelhusbyggeri, og de resterende ca. 70 ha. kunne udlejes til en golfklub.

2 golfbaner etableres – Golfbanearkitekt Henrik J. Jacobsen, Holstebro

Efter en større indsamling blandt byens borgere og virksomheder blev golfklubben etableret i 2005, og straks efter fik banearkitekt Henrik J. Jacobsen opgaven med at designe 2 golfbaner på ejendommen. Resultatet blev en 9 hullers Pay and Play bane med 7 par 3 huller og 2 lange par 4 huller, som blev etableret nord, øst og syd for bygningerne, og en større udslagsbane med indspilsområde. Denne bane blev taget i brug medio august 2005.

Samtidig blev det gamle stuehus taget i brug og indrettet til klublokale. Stuehuset blev sammen med de øvrige bygninger og de ca. 70 ha. lejet af kommunen, men allerede et par år efter, blev stuehuset udstykket og køb af golfklubben.

Sideløbende med etableringen af Pay and Play banen, blev der arbejdet på etableringen af den store 18. hullers SeaSide golfbanen. Banen er også her anlagt i et smukt og svagt kuperet område, hvor der fra alle hullerne er udsigt ud over Limfjorden og fra mange også udsigt over Løgstør By. Banen etableres med backtee, gul og røde teesteder, og med forholdsvis store kuperede greens, og ikke mindre en ca. 70 bunkere rundt på banen.

Banen stod klar til indvielsen primo april 2006 i forbindelse med klubbens åbningsmatch.

Banen fremstår meget smuk med hurtige greens, gode fairways, og rimelig brede klippede roughområder, således at spillet kan glide ganske flot på banen, som siden har været brugt til større turneringer som Ecco turen m.fl.

KROLF

I 2017 etableres en 12 hullers KROLF bane – også åben for alle. Banen er anlagt omkring Parkeringspladsen, og der er allerede en del medlemmer i Krolf-klubben, som spiller flere gange om ugen.

Medlemmer og økonomi

I forbindelse med beslutningen om etableringen af banen, blev der skelet til at der på daværende tidspunkt var næsten 200 golfspillere fra Løgstør og nærmeste omegn, som spillede golf på naboklubberne. Få år efter klubbens etablering nåede medlemstallet knap 400 før finanskrisen satte ind, og reducerede tallet til godt 300, hvor det siden har stabiliseret sig.

Etableringsgruppen havde en budgetforventning til næsten 700 medlemmer, og de manglende medlemmer, og lidt overskridelse på etablerings budgettet, medvirkede til at baneanlægget fik økonomiske udfordringer få år efter etableringen. Efter en konkurs i henholdsvis baneselskabet, og senere Løgstør Parkhotel, lykkedes det for klubbens medlemmer at overtage baneanlægget, således at det i dag er en medlems ejet golfbane.

Samtidig med rekonstruktionen blev økonomien og specielt udgifterne gennemgået med tættekam, og dette sammen med en mere målrettet markedsføring med flere gæstebesøg, medvirkende til at klubben siden har formået at fremvise positive regnskabs resultater, på trods af en gennemgribende renovering af klubhus og udenoms faciliteter.

En af de helt store og medvirkende årsager hertil er den store skare af frivillige medlemmer, som leverer mange frivillige arbejdstimer i klubben, som indtil videre har kunne klare den fulde drift med 2 ansatte greenkeepere. Ud over den positive virkning på økonomien, har det også medvirket til et helt utroligt godt miljø for medlemmer og gæstespillere.

 

Næste aktiviteter

Golfskole – Køb intropakke med 3. mdr. prøvemedlemsskab og kom Gratis på Golfskole

maj 30 @ 17:00 - 18:00
Løgstør Golfklub
Viborgvej 130
Løgstør, 9670 Danmark
+ Google Maps

Match – Groes Cafè og Bageri

juni 6 @ 8:30 - 15:00
Løgstør Golfklub
Viborgvej 130, Ravnstrup
Løgstør, Nordjylland 9670 Danmark
+ Google Maps

9 hullers match – ECCO Days

juni 15 @ 17:00 - 19:30
Løgstør Golfklub
Viborgvej 130
Løgstør, 9670 Danmark
+ Google Maps

Spar Nord Match

juni 26 @ 9:30 - 15:00
Løgstør Golfklub
Viborgvej 130
Løgstør, 9670 Danmark
+ Google Maps

Sommergolf – Løgstør Golfklub

juli 5 @ 9:00 - 14:30
Løgstør Golfklub
Viborgvej 130
Løgstør, 9670 Danmark
+ Google Maps
Se flere aktiviteter her