Vælg en side

Bestyrelsen i Løgstør Golfklub

Kontakt til bestyrelsen

Løgstør Golfklub kan kontaktes på flere måder – se efterfølgende.

Tlf.: +45 9867 9200 – Mail: info@logstorgolfklub.dk

Desuden kan de enkelte bestyrelsesmedlemmer kontaktes direkte, i henhold til de efterfølgende kontaktinformationer.

Du finder os på Viborgvej 130, Ravnstrup, DK-9670 Løgstør (Husk kun tilkørsel fra Viborgvej – skråt overfor kirken).

Formand

Per Olsen
Tranevej 5
9670 Løgstør
Tlf. 24 69 64 62
Email: tranevej5@privat.dk

Koordinator til klubber i klubben
Kontaktperson Regionsgolf
Koordinator til Matchudvalg
Gæstemodtagelse
Sponsorudvalg
Begynderudvalg
Markedsføring

Næstformand

Erik Heilemann Jensen
Rugmarken 28
9670 Løgstør
Tlf. 21 79 99 93
Email: e.heilemann@jensen.mail.dk

Formand for baneserviceudvalget, som har ansvar for gæstemodtagelse i weekend og helligdage.
Repræsentant i Matchudvalg. Kontaktperson Regionsgolf. Sekretariatet med ansvar for nyhedsbreve og Gæstemodtagelse.
Medlem af lukkeudvalg.

Kasserer

Marianne Bang
Bredgade 95
9670 Løgstør
Tlf. 24 21 44 75
Email: bogholderi@logstorgolfklub.dk

Medlems- og handicapadministration. Bogføring/regnskab, opkrævning af kontingent og sponsorater, tjekke og betale regninger, ansvarlig for alle dokumenter. Vedligeholde og ajourføre vagtplaner og arbejdsbeskrivelser for lukkevagt. Medlem af Ordens- regel, etikette og handicapudvalg. Formand for Matchudvalg. Medlem af lukkeudvalg.

Baneudvalgsformand

Kristian Gregersen
Mågevej 18
9670 Løgstør
Tlf. 31 18 68 01
Email: gkg@stofanet.dk

Formand for baneudvalg, med ansvar for personale, lønnet såvel som ulønnet, som har opgaver vedr. bane og driftsbygninger. Økonomi vedr. banedrift. Forsikringsforhold omkring driftsmateriel. Koordinering af arbejdsopgaver mellem baneudvalg / Greenkeeper og mandagsholdet, samt andre frivillige, der arbejder med bane og bygninger samt haveanlæg. Pasning af toilet på hul 5/14. Medlem af lukkeudvalg.

Bestyrelsesmedlem

Preben Eskildsen
Rugmarken 33
9670 Løgstør
Tlf. 25 69 23 37
Mail: Rugmarken33@stofanet.dk

Formand for PR udvalg og Markedsføringsudvalg. Sekretariatet med ansvar for markedsføring og pressekontakt. Gæstemodtagelse. Formand for mandagsholdet. Koordinator frivillige til ugen med Made in Denmark og andre større opgaver.
Koordinator frivillig til ugen med Made in Denmark. Medlem af lukkeudvalg.

Bestyrelsesmedlem

Lissy Lind
Skonnerten 4
9670 Løgstør
Tlf. 21 46 33 25
Email: lissylind@live.dk

Referent for bestyrelsen. Ansvar for dagsorden og indkaldelse til bestyrelsesmøder og generalforsamling. Formand og kontaktperson for rengøringshold. Sekretariatet med ansvar for vagtplaner og arbejdsbeskrivelser af de enkelte opgaver på sekretariatet. Ansvar for ophæng i klubhuset, herunder at opslag og plakater altid er ajourført. Bestyrelsens repræsentant overfor ældresagen.

Bestyrelsesmedlem

Mie Micheelsen
Hasselvænget 7
9670 Løgstør
Tlf. 41 27 21 90
Email: miemicheelsen@live.dk

Formand for service udvalg, med ansvar for bestilling af mad til større hold af gæster. Kontakt og koordinering af frivillige til hjælp til arrangementer i klubben. Sekretariatet med gæstemodtagelse. Bestyrelsens repræsentant i Ungdomsudvalg og Skolesamarbejder. Medlem af lukkeudvalg.

1. Suppleant

Per Søborg
Elmevænget 11
9670 Løgstør
Tlf. 91 88 30 15 / 20 88 33 07
Email: ps_soborg@stofanet.dk

Formand for begynderudvalg. Ansvar for Golfskole. Ansvar for begynderhold, herunder regelundervisning og klub 9 og mentorordning. Gæstemodtagelse. Medlem af lukkeudvalg.

2. Suppleant

Benny Christensen
Østerbrogade 21
9670 Løgstør
Tlf. 30 35 30 22
Email: bclis@os.dk

Indkøbsansvarlig. Formand for Kalkehold. Medlem af sponsorudvalg. Ansvarlig for ajourføring af sponsortavler og sponsorskilte. Medlem af festudvalg. Medlem af lukkeudvalg.