Vælg en side

Bestyrelsen i Løgstør Golfklub

Kontakt til bestyrelsen

Løgstør Golfklub kan kontaktes på Tlf.: +45 9867 9200 – Mail: info@logstorgolfklub.dk

Desuden kan de enkelte bestyrelsesmedlemmer kontaktes direkte, i henhold til de efterfølgende kontaktinformationer.

Du finder os på Viborgvej 130, Ravnstrup, DK-9670 Løgstør (Husk kun tilkørsel fra Viborgvej – skråt overfor kirken).

Formand

Per Olsen
Tranevej 5
9670 Løgstør
Tlf. 24 69 64 62                                                              Email Golfklub: info@logstorgolfklub.dk                 Email Privat: tranevej5@privat.dk

Koordinering af bestyrelsens opgaver. Kontakt til eksterne partnere som presse, forsikring omkring bygninger og Personale, leasing, kommunen, el, vand, pengeinstitutter m.v. Kontakt til og ansvarlig for Personale såvel lønnet som ulønnet, der har opgaver omkring matcher og arrangementer, samt aftaler med træner/Pro. Formand for sponsorudvalg. Formand for  Medlems- og Koordineringsudvalg. Bestyrelsens repræsentant i Krolfklubben. Formand for IT-udvalg m/ansvar for hjemmeside, Facebook, Instagram, Google Ad Words og være support på klubbens øvrige EDB-aktiviteter. Ajourføre Golfbox og Pro Box 24. Formand for Sekretariatet (kontorhold), med ansvar for mail besvarelse og tilbud til gæster. Kontaktperson til DGU og SGN, Turist- og andre lokalforeninger. Formand for Pr. og markedsføringsudvalg. Kontaktperson til Alarmselskab.  Medlem af begynderudvalg. Medlem af lukkeudvalg.

 

Næstformand

Preben Eskildsen
Rugmarken 33
9670 Løgstør
Tlf. 25 69 23 37
Mail: Rugmarken33@stofanet.dk

Formand for mandagsholdet, herunder Drivning range udvalget. Koordinering af arbejdsopgaver mellem baneudvalg, Greenkeeper, mandagsholdt og andre frivillige, der arbejder med bane, have og drift bygninger. Bestyrelsens repræsentant i baneudvalg, med ansvar for personale såvel lønnet som ulønnet som har opgaver vedr. bane og driftsbygninger i samarbejde med formand for baneudvalget. Medlem af PR- og Markedsføringsudvalg, med ansvar for udfærdigelse af og indrykning af annoncer samt udfærdigelse af pressemeddelelser m.m. Medlem af sponsorudvalg. Medlem af lukkeudvalg.

Kasserer

Marianne Bang
Bredgade 95
9670 Løgstør
Tlf. 24 21 44 75
Email: bogholderilogstorgolf@gmail.com

Medlems- og handicapadministration. Bogføring/regnskab, opkrævning af kontingent og sponsorater, tjekke og betale regninger, ansvarlig for alle dokumenter. Vedligeholde og ajourføre vagtplaner og arbejds beskrivelse for lukkevagt. Medlem af Ordens- regel, etikette og handicapudvalg. Formand for Matchudvalg. Medlem af lukkeudvalg.

Bestyrelsesmedlem

Mie Micheelsen
Hasselvænget 7
9670 Løgstør
Tlf. 41 27 21 90
Email: miemicheelsen@live.dk

Formand for service udvalg, med ansvar for bestilling af mad til større hold af gæster. Kontakt og koordinering af frivillige til hjælp til arrangementer i klubben. Sekretariatet med gæstemodtagelse. Bestyrelsens repræsentant i Ungdomsudvalg og Skolesamarbejder. Medlem af lukkeudvalg.

Bestyrelsesmedlem

Bent Mejlstrup
Nørregade 27
9681 Ranum
Tlf. 24 24 86 50                                                       Mail: bmejlstrup@mail.dk

Formand for baneserviceudvalget, med ansvar og styring af Baneservice, herunder Gæstemodtagelse i weekend og helligdage.
Formand for Sportsudvalg – Kontakt til Limfjordgolf.
Ansvarlig for og Koordinator for frivillig til større arrangementer på banen m.m. (Samarbejde med udvalg som står for koordination af frivillige under Made in Denmark).
Ansvarlig for afvikling af Golfens Dag, åbent hus m.m.
Formand for Junior og ungdomsudvalg. – Med ansvar for afvikling af ungdomsmatcher. Medlem af sponsorudvalg.
Medlem af lukkeudvalg.

Bestyrelsesmedlem

Lissy Lind
Skonnerten 4
9670 Løgstør
Tlf. 21 46 33 25
Email: lissylind@live.dk

Referent for bestyrelsen. Ansvar for dagsorden og indkaldelse til bestyrelsesmøder og generalforsamling. Formand og kontaktperson for rengøringshold. Sekretariatet med ansvar for vagtplaner og arbejdsbeskrivelser af de enkelte opgaver på sekretariatet. Ansvar for ophæng i klubhuset, herunder at opslag og plakater altid er ajourført. Bestyrelsens repræsentant overfor ældresagen.

1. Suppleant

Per Søborg
Elmevænget 11
9670 Løgstør
Tlf. 91 88 30 15 / 20 88 33 07
Email: ps_soborg@stofanet.dk

Formand for begynderudvalg. Ansvar for Golfskole, herunder regelundervisning og klub 9 samt mentorordning. Medlem af lukkeudvalg.

2. Suppleant

Henrik Madsen                                                           Østergade 24 1. sal th.
9670 Løgstør
Tlf. 22852005
Email: henrik9670@gmail.dk

Medlem af Sportsudvalg, Kontaktperson til Regionsgolf, Repræsentant i Matchudvalget, Klub fotograf, med ansvar for der tages foto, af aktiviteter i LGK, samt sørge for disse ligges ind på PC, Medlem af Sponsorudvalg, Medlem af Festudvalg, Medlem af Junior- og Ungdomsudvalg – Hjælper med planlægning og afvikling af ungdomsmatcher, Medlem af lukkeudvalg.