Vælg en side

Lokalregler

Out of Bounds på hul 10

Langs roughkanten i højre side er der opsat hvide pæle ind mod hul 10, og sorte ud mod hul 9.

Afmærkningen har således alene virkning ved spil på hul 10.

Out of Bounds er endnu ikke registreret på vores baneguide.

Lokalregler for Løgstør Golfklubs baner

1. Banemarkeringer:

Gule pæle/plader                                   Vandhazard
Røde pæle/plader                                  Parallel vandhazard
Blå pæle/afstribning                             Areal under reparation
Blå pæle med sort top                           Areal under reparation med spilleforbud
Hvide pæle                                              Out of bounds

Alle afstands markeringer er til midtgreen

2. Alle gule, røde og blå pæle, afstandsmarkeringer og henvisningsskilte, samt ny plantede træer markeret med blåt bånd, er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

3. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF OVENNÆVNTE LOKALE REGLER

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

4. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

Godkendt af DGU Maj 2010

Hul 10 – højre side – Out of bounds gælder alene ved spil på hul 10.

TAK

  1. fordi du rev i bunkeren efter dig
  2. fordi du lagde dine græstørv på plads på fairway
  3. fordi du rettede nedslagsmærker op på green

 

Regeltips vedr. veje og stier

Veje og stier belagt med grus eller stenmel betragtes som ikke-flytbare forhindringer, i.h.t regel 24-2

24-2. Ikke-flytbar forhindring

a. Til gene for spillet

En ikke-flytbar forhindring er til gene for spillet, når en bold ligger i eller på forhindringen, eller når forhindringen er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving. Hvis spillerens bold ligger på greenen, er en ikke-flytbar forhindring på greenen yderligere til gene for spillet, såfremt den er på puttelinien. Ellers er en forhindring på spillelinien ikke i sig selv en gene for spillet efter denne Regel.

Alle andre veje og stier er en integrerende del af banen og giver ikke ret til lempelse

På vegne af regeludvalget

Edvard Andersen

Næste aktiviteter

GolfBox