Vælg en side

Ordensregler:

Vi ved godt at rigtig mange af klubbens medlemmer og gæster overholder og respektere golf- og etiketteregler. Alligevel har vi dog valgt at beskrive en del af reglerne i klubbens nye ordensreglement.

Ofte får vi reaktioner fra både gæstespillere og egne medlemmer, som undre sig over de mange biler på P-pladsen, da banen stort set var tom, da de bookede en tid.  Mange føler ikke de kan slå ud på den bookede tid, fordi andre ikke bookede spillere slår ud uagtet at tiden er booket.

Derfor håber vi alle vil læse og overholde ordensreglerne, og vi vil godt fremhæve at par væsentlige punkter fra reglerne.:

Spillerne skal straks sørge for, at eventuelle nedslagsmærker på greens rettes op, og at opslåede tørv genplaceres.  Husk Pitch Forken skal være i lommen og ikke henne i baggen.

Vi vil samtidig kraftigt opfordre alle til at booke tid i Golfbox før I skal ud og spille. Udskiv ikke kun scorekort, men bekræft den bookede tid, hvorefter scorekort udskrives. Husk en godt booket bane, må være en attraktiv bane, hvorimod en bane med få bookinger, måske ikke er værd at spille på”.

I Weekend og helligdage, vil vi have stor fokus på, at der spilles ud i 3 og 4 bolde, først og fremmest for at få plads til flere Gæstespillere, og dermed bedre økonomi for klubben, men også for at få et mere glidende forløb på banen. Alle opfordres derfor til at booke sig sammen i 3 eller 4 bolde.

I weekends og på helligdage har 3- og 4-bolde lige rettigheder. I weekends og på helligdage, er der en ubetinget pligt for spillerne til at kombinere, således at man kommer ud som 3- eller 4-bolde. Baneservice og Golfklubben har ret til at flytte bookede 1 og 2 bolde sammen med øvrige spillere, således at det primært er 3 og 4 bolde som spiller. Alle har pligt til at respektere, at der bookes flere spillere på en i forvejen booket 1, 2 eller 3 bold, ligesom alle har ret til at booke sig på en i forvejen booket 1, 2 eller 3 bold.

I Weekend og Helligdage har 1 og 2 bolde, ingen rettigheder til at blive lukket igennem. Det betyder at hvis du alligevel vælger at spille 1 eller 2 bold, må du acceptere den spille rytme der passer til 3 og 4 bolde.

FRITSPIL. Fra 2017 gælder at alle skal booke tid via Golfbox. Straks efter ankomsten til gæsteklubben bekræftes tiden enten via ProBoxen i de klubber som benytter den, eller via ComboPartner for resten. En enkelt klub kræver fortsat også manuel registrering i en Fritspils greenfee bog.

Såfremt du ikke medbringer din bagtag, som bekræftelse på, at du har “betalt” kan banekontrollen kræve normal greenfee betaling for runden. I gentagelsestilfælde kan medlemmet ekskluderes af ordningen. Såfremt du har betalt så sent, at du endnu ikke er registreret i Golfbox, kan gæsteklubben opkræve normal greenfee, som evt. kan søges refunderet, når dokumentationen for medlemskab af Fritspil kan dokumenteres. Husk derfor betalingen i god tid, før du ønsker at benytte ordningen.

Du kan læse og udskrive ordensreglerne her (Revideret 3-11-2017)

Organisationsplan:

Ud over ordensreglerne har bestyrelsen også forsøgt at lave en organisationsplan. Dermed har alle en bedre mulighed for at se, hvem der er ansvarlig på områderne.

Du kan læse og udskrive organisationsplanen her 

Næste aktiviteter