Vælg en side

Indmeldelse

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af Løgstør Golfklub.

Løgstør Golfklub opkræver ikke indskud for nye medlemmer. Derimod har vi et fornuftigt billigt kontingent, der kan indbetales på vores konto: 9202-0000273244 – Sparekassen Danmark.

Du kan også vente på en opkrævning. Der vil så blot gå et par dage mere, før dit DGU-nummer er aktivt og klar.

Samtidig bedes du udfylde alle felterne i nedenstående skema og afslut med SEND. Herefter vil du snarest høre fra os.

Navn(Påkrævet)
MM skråstreg DD skråstreg ÅÅÅÅ
Adresse(Påkrævet)
Jeg spiller golf idag

Indmeldelse i Løgstør Golfklub (Kopi udleveres til medlemmet)

Ved indmeldelse accepterer jeg, at mit medlemskab af Løgstør Golfklub følger de for klubben til hver tid gældende vedtægter. Klubbens aktuelle opdaterede vedtægter kan til enhver tid ses på klubbens hjemmeside www.logstorgolfklub.dk

Ved indmeldelse af et juniormedlem (0-18 år) underskriver forældre/værge samtidig på, at denne indestår for betaling af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med Løgstør Golfklub.

Et medlemskab af Løgstør Golfklub er gældende for et kalenderår ad gangen. Udmeldelse skal ske skriftligt senest den 30. november i et kalenderår med virkning for  næstkommende kalenderår, idet medlemskabet ellers fortsætter for næste kalenderår.

Løgstør Golfklub] anvender nedenstående data til oprettelse og håndtering af dit medlemskab i henhold til klubbens privatlivspolitik. Kopi af privatlivspolitikken er tilgængelig på klubbens hjemmeside www.logstorgolfklub.dk

Ved indmeldelsen bekræfter du, at du har gjort dig bekendt med klubbens vedtægter og privatlivspolitik, og at du er bekendtgjort med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse m.v.

Du kan se alt om priser på Kontingent, Bagskabe leje af udstyr m.m her