Vælg en side

Velkommen til Løgstør Golfklubs informationer omkring kontingent, ind- og udmeldelse, mulighed for orlov mm.

Alle klubbens egne medlemmer har fri og gratis adgang til udslagsbolde til drivingrange.

Løgstør Golfklub har et forholdsvist billigt kontingent, ligesom vi ikke opkræver indskud eller har pligt til aktiekøb.

Vi håber, at du finder de ønskede informationer her. Ellers er du velkommen til at kontakte bestyrelsen eller klubben på tlf. 98 67 92 00.

Kontingent, golfskole osv. kan indbetales på klubbens konto i Sparekassen Danmark – Reg.nr. 9070 – konto 0000273244 – eller på MobilePay: 45352 Husk at oplyse navn, adresse, gerne medlemsnummer mm.

Er du nyt medlem, kan du gå direkte til indmeldelsesblanketten Her eller send en mail til  info@logstorgolfklub.dk med dine data (fulde navn, adresse, fødselsdato, tlf. og mail, samt evt. nuværende DGU-nr.,) så hører du fra os snarest.

Bestyrelsen

Regler for udmeldelse og/eller ændring af kontingenttype.

Regler fremgår af klubbens vedtægter.: Som kan læses her

Ønsker man at skifte type af kontingent eller at udmelde sig af klubben, skal dette ske skriftligt inden 30.november. Har bestyrelsen ikke modtaget opsigelse inden den 30. november, er man automatisk medlem i det kommende år og man bliver opkrævet kontingent primo januar. Opsigelse og/eller ønske om ændring af type for kontingent, kan ske skriftligt til klubben på info@logstorgolfklub.dk eller ved at aflevere skriftlig opsigelse til et medlem af klubbens bestyrelse.

Ovennævnte regler gælder ligeledes hvis man er medlem af Golfring Limfjorden, har lejet rum til sit Golfudstyr eller har parkeringstilladelse mm..

Mulighed for at søge orlov ved sygdom.

Klubbens bestyrelse har efter en generalforsamlingsbeslutning, mulighed for at bevillige orlov, inden for nogle givne rammer, som kan læses i klubbens vedtægter. 

Kontingentsatser i Løgstør Golfklub gældende for 2024.

 

Kontingent for 2025, vedtaget på generalforsamlingen 7.3.2024 – Kan ses her

 

 

Priser på bagskabe i LGK

Forsikring af dit udstyr sker på eget ansvar – typisk via egen indboforsikring. LGK kan ikke gøres ansvarlig for skade, tyveri osv.
 
Henvendelse om leje af bagrum m.v. kan rettes til Karina Christensen – tlf. 30 12 94 29.
 
*) El-tilslutning omfatter alene golfbiler, scootere og batterier til el-vogne. Øvrige el-tilslutninger til f.eks. tørring af sko, tøj, køleskab osv. må ikke forefindes i rummet.

Leje af udstyr

 
 1) Lejer er ansvarlig for skader osv. på det lejede udstyr. Skader skal straks meddeles til bestyrelsen eller repræsentanter for denne.
 

Indmeld dig i Løgstør Golfklubben 

Kan ske på dette link