Vælg en side

Til medlemmer af Løgstør Krolfklub

Løgstør den 20.4.2021

Grundet Corona-restriktioner kan vi først nu afholde vores generalforsamling, så derfor:

Indkalder herved til ordinær generalforsamling.
Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 11.00
i Klubhuset – Viborgvej 130, Ravnstrup.

Foreløbig dagsorden iht. Vedtægterne.:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. (Ved formand Knud Erik Schytte Pedersen).
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Ved Ejvind Jakobsen).
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent – kr. 412
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg – Erna Skytte Madsen, Inge-Birthe Thomsen, suppleant Kirsten Schrøder
8. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant.
På valg kontrollant Inga Bus og suppleant Elin Horn Jakobsen.
9. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden på knuderik@mskappel.dk eller afleveres i SENEST d 27. APRIL 2021

På vegne bestyrelsen i Løgstør Krolfklub.

Knud Erik Schytte Pedersen (Yvonne Micheelsen).