Vælg en side

Overgang fra aktiv til fleks medlem eller passiv medlemstype eller udmeldelse, kan kun ske skriftligt senest pr. 30. november, med virkning fra nærmeste 1. januar.
Kontingentopkrævning for 2023, modtager du primo januar 2023.
Du opkræves automatisk for de samme ting som du har betalt for i 2022, hvis vi ikke inden 30.11.2022, har modtaget meddeles om at du ønsker ændringer i 2023.
Det betyder at hvis du i 2022, har betalt for Golfring Limfjorden (Fritspil), Bag skab, Parkering m.m. – så opkræves du sammen med kontingent for 2023 også for de samme ting i 2023.
Vi glæder os til at præsentere det samlede matchprogram for 2023, det forventes at kunne ses her på hjemmesiden primo 2023.
Bestyrelsen ønsker alle en god sæson 2023.