Vælg en side

Arbejdsopgaver i LGK – Listen ajourføres løbende

Opgaver som ønskes udført i LGK

I Løgstør Golfklub har vi altid opgaver af forskellig art, som vores mange frivillige er meget velkomne til at tage fat på.

Nedenfor ses en oversigt over de fleste kendte, men er der opgaver du mener vi mangler, og måske endda også har lyst at hjælpe med, så hører vi gerne fra dig.

Når de enkelte opgaver er løst, vil vi gerne have en tilbagemelding herom, således at oversigten kan holdes ajour. TAK FOR HJÆLPLEN

PlanlæggerAjourført den 1.10.2018Hold deltagereOpgaven afsluttet den
BennyKalkning af udhuse (Der søges hold som kan løse opgaven) - Der bestilles lift til gavle.Benny indkalder de som har meldt sig, når vejeret er tilpas - Ca. ultimo maj 2019
LissyRengøring af klubhus - HovedrengøringArbejdslørdag
Etablering af en overdækning ved udslagsbane - dækkende ca. 6 - 10 udslagsmåtter.Afventer vi har økonomi til projektet i 2019/20
PrebenSprøjtning med olie på nye planter i nyplantning på hul 10 - Efteråret 2018Arbejdslørdag / mandagshold.
Preben / KristianNedgravnining af tømningstank ved toilet på hul 5/14 - Opsætning af toilet og håndvaskMandagsholdet - Preben
PrebenOpsætning af mål på udslagsbane (Evt. net eller rampe).Arbejdslørdag / mandagsholdet
BennyTrappe op til terrasse på nordsiden af klubhus, laves færdig og der isættes ruder i de 2 manglende fag. Mandags hold / Arbejds lørdag
PrebenBagskabe tages ned og flyttes til ny placering.Arbejdslørdag / mandagsholdet
BennyOverskydende Bagskabe sælges.
PrebenShort Game Bane ajourføres løbende.Mandagsholdet har opgaven løbende.
BestyrelsenNyt tag på udhus2019-2020 - Endnu ikke planlagt/besluttet.
PrebenBunkere hakkes løbende for ukrudt og rives.Mandagsholdet har opgaven løbende.
PrebenDer laves plads, så Golfbiler kan holde inde, hvor bagskabe står i dag. - der laves hul og isættes port ud mod gården.Afventer p.t. overslag på Pris - Benny har opgaven.
PrebenToilet på bane tømmes løbende i sæson, indtil der er etableret tømningstank.Mandagsholdet
PrebenSand køres i bunkere - jævnes og rives. Der mangler p.t. sand på side af enkelte bunkere.Arbejdslørdag
BennyOpsætning af Baldakiner samt indkøb af samme.Foråret 2020
PrebenFlytte udslagsskilte på hul 5 og 15 til modsatte side.Mandagsholdet
PrebenNy bund i Turo bilMandagsholdet
PrebenStenmel over græshøjde fjernes ved alle Tee steder på 18 hul bane.Arbejdslørdag
PrebenGrus der er lagt under skilte, skal jævnes ud, så det har samme højde som græsset.Arbejdslørdag
PrebenPletter på fairway uden græs, rives op og der sås græs.Arbejdslørdag
Preben - aftales med JanStensætning i søen ved hul 18, hæves ca. 1 m. ud mod green.Mandagsholdet
MogensSpringlerhoveder skæres fri og foring mont. 110 mmMogens
PrebenShortgame bane - Ajourføres løbende med optegning af streger.Mandagsholdet
PrebenFjerne overfladesnavs for sø på hul 8 og 11Mandagsholdet
PrebenBænke slibesMandagsholdet
PrebenTræer i skoven, dem der er gået ud, skal fældes til vinter.Mandagsholdet
PrebenToilet til campingpladsen tages ned og sættes i vinterhiMandagsholdet
Preben og Benny i forening.Lave opdeling på Parkeringsplads, med stolper som adskiller, så der kan parkeres på begge sider af opdeling, der skal stadig kunne køres rundt på pladsen. Ved samme lejlighed flyttes indkørsel til campingplads, længere op (Mod Ravnstrup).Mandagsholdet - Efterår/vinter opgave. Evt. kan dele af opgaven løse på en arbejdslørdag.
PrebenKrolfbane ombygges så den bliver lidt mere kuperet og evt. med opsætning af brøndringe. Der er bevilliget kr. 5.000 til opgaven.Efterår/vinter - Der søges forslag og idèer, samt evt. hold som kan løse opgaven.
PrebenIndkøb og opsætning af 6 stk. nye træningsmåtter på udslagsbaneBenny står for indkøb. - Skal gerne være klar til sæsson 2019
PrebenTrappe på hul 5 lægges om, med 2 nye sten.Arbejdslørdag
PrebenOpsamling af udslagsbolde på bane, hegn og i roff.Arbejdslørdag
PrebenMøbler, Grill mm. sætte på terasse.Arbejdslørdag
PrebenLav stolper eller Jern - Til at fastgøre skraldespande på banen
PrebenRenovere tagrender over indgang til depot og backrum - Lige over dør til rum for mandagsholdetMandagsholdet