Vælg en side

Arbejdsopgaver i LGK – Listen ajourføres løbende

Opgaver som ønskes udført i LGK

I Løgstør Golfklub har vi altid opgaver af forskellig art, som vores mange frivillige er meget velkomne til at tage fat på.

Nedenfor ses en oversigt over de fleste kendte, men er der opgaver du mener vi mangler, og måske endda også har lyst at hjælpe med, så hører vi gerne fra dig.

Når de enkelte opgaver er løst, vil vi gerne have en tilbagemelding herom, således at oversigten kan holdes ajour. TAK FOR HJÆLPLEN

Planlægger Ajourført den 1.10.2018 Hold deltagere Opgaven afsluttet den
Benny Kalkning af udhuse (Der søges hold som kan løse opgaven) - Der bestilles lift til gavle. Benny indkalder de som har meldt sig, når vejeret er tilpas - Ca. ultimo maj 2019
Lissy Rengøring af klubhus - Hovedrengøring Arbejdslørdag
Etablering af en overdækning ved udslagsbane - dækkende ca. 6 - 10 udslagsmåtter. Afventer vi har økonomi til projektet i 2019/20
Preben Sprøjtning med olie på nye planter i nyplantning på hul 10 - Efteråret 2018 Arbejdslørdag / mandagshold.
Preben / Kristian Nedgravnining af tømningstank ved toilet på hul 5/14 - Opsætning af toilet og håndvask Mandagsholdet - Preben
Preben Opsætning af mål på udslagsbane (Evt. net eller rampe). Arbejdslørdag / mandagsholdet
Benny Trappe op til terrasse på nordsiden af klubhus, laves færdig og der isættes ruder i de 2 manglende fag. Mandags hold / Arbejds lørdag
Preben Bagskabe tages ned og flyttes til ny placering. Arbejdslørdag / mandagsholdet
Benny Overskydende Bagskabe sælges.
Preben Short Game Bane ajourføres løbende. Mandagsholdet har opgaven løbende.
Bestyrelsen Nyt tag på udhus 2019-2020 - Endnu ikke planlagt/besluttet.
Preben Bunkere hakkes løbende for ukrudt og rives. Mandagsholdet har opgaven løbende.
Preben Der laves plads, så Golfbiler kan holde inde, hvor bagskabe står i dag. - der laves hul og isættes port ud mod gården. Afventer p.t. overslag på Pris - Benny har opgaven.
Preben Toilet på bane tømmes løbende i sæson, indtil der er etableret tømningstank. Mandagsholdet
Preben Sand køres i bunkere - jævnes og rives. Der mangler p.t. sand på side af enkelte bunkere. Arbejdslørdag
Benny Opsætning af Baldakiner samt indkøb af samme. Foråret 2020
Preben Flytte udslagsskilte på hul 5 og 15 til modsatte side. Mandagsholdet
Preben Ny bund i Turo bil Mandagsholdet
Preben Stenmel over græshøjde fjernes ved alle Tee steder på 18 hul bane. Arbejdslørdag
Preben Grus der er lagt under skilte, skal jævnes ud, så det har samme højde som græsset. Arbejdslørdag
Preben Pletter på fairway uden græs, rives op og der sås græs. Arbejdslørdag
Preben - aftales med Jan Stensætning i søen ved hul 18, hæves ca. 1 m. ud mod green. Mandagsholdet
Mogens Springlerhoveder skæres fri og foring mont. 110 mm Mogens
Preben Shortgame bane - Ajourføres løbende med optegning af streger. Mandagsholdet
Preben Fjerne overfladesnavs for sø på hul 8 og 11 Mandagsholdet
Preben Bænke slibes Mandagsholdet
Preben Træer i skoven, dem der er gået ud, skal fældes til vinter. Mandagsholdet
Preben Toilet til campingpladsen tages ned og sættes i vinterhi Mandagsholdet
Preben og Benny i forening. Lave opdeling på Parkeringsplads, med stolper som adskiller, så der kan parkeres på begge sider af opdeling, der skal stadig kunne køres rundt på pladsen. Ved samme lejlighed flyttes indkørsel til campingplads, længere op (Mod Ravnstrup). Mandagsholdet - Efterår/vinter opgave. Evt. kan dele af opgaven løse på en arbejdslørdag.
Preben Krolfbane ombygges så den bliver lidt mere kuperet og evt. med opsætning af brøndringe. Der er bevilliget kr. 5.000 til opgaven. Efterår/vinter - Der søges forslag og idèer, samt evt. hold som kan løse opgaven.
Preben Indkøb og opsætning af 6 stk. nye træningsmåtter på udslagsbane Benny står for indkøb. - Skal gerne være klar til sæsson 2019
Preben Trappe på hul 5 lægges om, med 2 nye sten. Arbejdslørdag
Preben Opsamling af udslagsbolde på bane, hegn og i roff. Arbejdslørdag
Preben Møbler, Grill mm. sætte på terasse. Arbejdslørdag
Preben Lav stolper eller Jern - Til at fastgøre skraldespande på banen
Preben Renovere tagrender over indgang til depot og backrum - Lige over dør til rum for mandagsholdet Mandagsholdet